Kwetsbare Ouderen

De vereniging ZorgSamen blijft zorgpaden ontwikkelen. Zorgpaden geven structuur en richting aan de reis van de patient door de gezondheidszorg. Een zorgpad beschrijft de stappen in het zorgproces. Het vertrekpunt bij 'ZorgSamen' wordt gevormd door de behoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele patient. ZorgSamen ontwikkelt haar producten in nauwe afstemming met Zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Lochem.

 

Zo is in Lochem een werkgroep ouderenzorg opgezet om de zorg rond de oudere beter af te stemmen. De werkgroep Ouderenzorg Lochem bestaat uit wijkverpleegkundigen (van 3 thuiszorgorganisaties), een huisarts, een ouderenconsulent en thuiscoach van Stichting Welzijn Ouderen Lochem en een specialist ouderengeneeskunde eerstelijn.

 

Doel

Kwetsbare ouderen in Lochem kunnen langer thuis wonen op een prettige manier. Zij krijgen tijdig-, voldoende- en goede zorg. Zorg- en hulpverleners werken pro actief samen, hebben de taken verdeeld, weten elkaar te vinden en houden elkaar op de hoogte. 
 
In de toekomst zullen onder andere ook onderstaande zorgpaden worden gerealiseerd:
• Diabetes
• SOLK 18+
• Brede Zorg dichtbij 4-12 jaar

Cool 2B Fit

leefstijlverandering voor kinderen
Bekijk

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie voor volwassenen
Bekijk

Inlog

alleen voor leden
Bekijk