Zorgpaden

Zorgpaden: Wat is dat eigenlijk, een zorgpad?

Iedereen kent wel de verhalen over mensen met gezondheidsproblemen die voor korte of langere tijd onbedoeld van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Achteraf wordt dan gezegd dat het beter had gekund met een goede afstemming tussen alle betrokken hulpverleners.

Zorgpaden geven structuur en richting aan de reis van de patiŽnt door de gezondheidszorg. Een zorgpad beschrijft de stappen in het zorgproces. Het vertrekpunt bij ĎZorgSamení wordt gevormd door de behoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele patiŽnt. Het zorgpad identificeert doelstellingen en middelen, maar ook de rollen van zorgverleners en de volgorde van behandelactiviteiten. Zo ontstaat een team met een plan van aanpak dat is toegesneden op de zorgvraag. In ziekenhuizen (de tweede lijn) zijn zorgpaden al langere tijd in gebruik en ook in de eerstelijnszorg werkt deze benadering goed. Een kwaliteitssprong is mogelijk in de communicatie tussen zorgverleners en met patiŽnten en hun familie. Goede gezamenlijke afspraken zorgen voor eenduidigheid en dragen bij aan betere zorg en voorlichting, sneller herstel en grotere tevredenheid bij patiŽnten.

Zorgpaden in ontwikkeling:

ĎZorgSamení wil met de ontwikkeling van zorgpaden de resultaten in de Lochemse eerstelijnszorg verbeteren. Een kwaliteitssprong is mogelijk in de communicatie tussen zorgverleners en met patiŽnten en hun familie. Goede gezamenlijke afspraken zorgen voor eenduidigheid en dragen bij aan betere zorg en voorlichting, sneller herstel en grotere tevredenheid bij patiŽnten.

De volgende zorgpaden zijn reeds ontwikkeld bij ĎZorgSamení:

  1. Zorgpad SOLK 4 - 18 (onverklaarde lichamelijke klachten 4 - 18 jaar)
  2. Zorgpad BZD 0-4 (Brede Zorg Dichtbij 0-4 jaar)
  3. Zorgpad BZD 4-13 (Brede Zorg Dichtbij 4-13 jaar)
  4. Zorgpad Overgewicht en Obesitas 4 - 18 jaar
  5. Zorgpad Kwetsbare Ouderen
  6. Hometeam kwetsbare patiŽnten (informatie volgt)
  7. Zorgpad Neurorevalidatie


De volgende zorgpaden zijn in ontwikkeling:

8. Zorgpad SOLK 18+†(onverklaarde lichamelijke klachten)

9. Zorgpad Palliatieve Zorg

Cool 2B Fit

leefstijlverandering voor kinderen
Bekijk

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie voor volwassenen
Bekijk

Inlog

alleen voor leden
Bekijk