Neurorevalidatie

Wat kan ik verwachten van het behandeltraject Neurorevalidatie?

Mensen, ouder dan 18 jaar, met een niet aangeboren hersenletsel door een beroerte/cerebro vasculair accident (CVA), trauma of oncologische processen en behandelingen kunnen binnen het zorgpad Neurorevalidatie geholpen worden. Ook personen in zijn of haar gezin en directe omgeving worden bij de behandeling betrokken.

Bij niet aangeboren hersenletsel verloopt het herstel niet in een rechte lijn.†Onderzoek heeft aangetoond dat tijdens de eerste 6 maanden verreweg het meeste herstel optreedt. Vanwege dit feit is het van belang dat de behandeling zo snel mogelijk start na de het stellen van de diagnose. Vooral wanneer deze behandeling†in een interdisciplinaire setting plaatsvindt, geeft dit op termijn een betere uitkomst. Door de gestructureerde samenwerking (met vastgelegde afspraken over afstemming en informatie-uitwisseling) zal optimaal gebruik gemaakt kunnen worden van de deskundigheid van de betrokken professionals. De behandeling vindt plaats vanuit meerdere invalshoeken, waarbij de cliŽnt en zijn omgeving centraal staan.†

Door de behandeling zo veel mogelijk in†de eerste lijn te plaatsen, is de planning efficiŽnter en verliest de cliŽnt geen tijd en energie i.v.m. reizen en wachten. Doordat de cliŽnt behandeld wordt in een voor hem bekende omgeving, zal hij zijn energie kunnen richten op zijn herstel, en verliest hij geen onnodige energie door prikkels van een vreemde (en in zijn dagelijks leven niet relevante) omgeving (ziekenhuis, revalidatieafdeling).


Het team Neurorevalidatie†bestaat uit:

GZ-psycholoog

 • Helpt bij het in kaart brengen van de veranderingen in het functioneren.
 • Helpt bij het in kaart brengen van de veranderingen in de persoonlijkheid. Hersenletsel kan diep ingrijpen in het denken, het voelen het het zelfbewustzijn. De persoonlijkheid en het karakter kunnen veranderen.
 • Zoekt naar de beste manier om met de veranderingen†om te (leren) gaan.


Fysiotherapeut

 • Helpt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven.
 • Helpt beperkingen te verminderen.
 • Werkt aan herstel van functies.
 • Leert compensatiestrategieŽn aan.

Logopedist

 • Stelt een diagnose op het gebied van taalstoornis (afasie), spraakstoornis (dysartrie) of slikstoornissen.
 • Maakt een behandelplan op basis van de hulpvraag. Wanneer de chronische fase al is bereikt, zal dit met name gericht zijn op het vinden van oplossingen en aanpassingen voor communicatieproblemen, bijvoorbeeld problemen met e-mailen, bellen, boodschappen doen, etc.


Ergotherapeut

 • Analyseert de dagelijkse handelingen.
 • Zoekt een oplossing, zodat de belangrijke taken zelfstandig en veilig gedaan kunnen worden.
 • Geeft advies over de inrichting van huis of werkplek, of over de aanvraag en het gebruik van hulpmiddelen.
 • Betrekt de mensen en fysieke omgeving bij het advies en het oefenen van de dagelijkse activiteiten.
 • Behandelt, begeleidt en adviseert bij problemen met vermoeidheid, concentratie, prikkelverwerking en structureren en organiseren.

Er zijn meerdere psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten†die volgens dit traject werken. U kunt dus zelf kiezen wie het onderzoek en de behandeling gaat doen.

Zorgpad Neurorevalidatie†is ontwikkeld door Vereniging ZorgSamen©.†

Cool 2B Fit

leefstijlverandering voor kinderen
Bekijk

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie voor volwassenen
Bekijk

Inlog

alleen voor leden
Bekijk