ZorgpadSOLK

Psycholoog

De psycholoog werkt met jou volgens de cognitieve gedragstherapie. Dit betekent dat je leert hoe je het beste met je klacht om kunt gaan en hoe je anders kunt reageren op sommige situaties, zodat je minder snel weer klachten zult krijgen.

Fase 1: Diagnostiek (Assessment): diagnostisch interview

Tijdens de eerste 1 tot hooguit 3 gesprekken (soms met jou, soms met je ouders, soms met jullie allemaal) worden de volgende punten besproken:

1.  Beschrijving van de klacht:
- intensiteit/frequentie en duur van de klacht
- aanvang en ontwikkeling van de klacht
- beschrijving van eventuele andere klachten 

2. In kaart brengen van voorafgaande hulpverlening, medische onderzoeken en andere behandelingen
3. Onder welke omstandigheden treden je klachten op
4. Hoe beleven jij, je ouders en je omgeving jouw klachten. Ook is er aandacht voor de zorgen en angsten samenhangend met de klachten bij jou en je ouders.
5. Inschatting van de mate van door jou ervaren stress en mogelijke stressbronnen
6. Uitdiepen van de gevolgen van de klacht:

  • Hoe voel je je hierbij
  • Hoe gedraag jij je als gevolg van je klachten
  • Hoe reageert je lijf op de klachten
  • Wat voor gevolgen hebben jouw klachten in je omgang met vrienden, school, stage en werk

 

Er worden de volgende vragenlijsten afgenomen:

  • Kidsscreen: dit is een  vragenlijst die de kwaliteit van leven in de vorm van de subjectieve beleving van gezondheid en (psychologisch) welbevinden meet van kinderen tussen 8 en 18 jaar. De lijst kent een versie voor kinderen, jongeren en voor hun ouders. De lijst is een Internationaal veel gebruikte lijst.
  • Checklist individuele spankracht: dit is een korte vragenlijst die de subjectieve beleving van kind of jongere meet ten aanzien van fysieke klachten (vermoeidheid, pijn). De lijst is geen diagnostisch instrument, maar geschikt voor basis- en effectmeting in individuele behandeling.


Soms zijn er meer vragenlijsten of testen nodig. Dit is voor iedereen verschillend, daarom vermelden we ze nu hier niet. Na de intakefase, die 2 weken duurt, worden de bevindingen afgestemd met de kinderfysiotherapeut. Er wordt een rapportage gemaakt. Deze gaat naar jouw huisarts en jou en je ouders. Ook jouw school en eventueel  leerplichtambtenaar worden geïnformeerd  en er wordt afgesproken hoe jouw schoolse activiteiten weer opgebouwd worden.

Fase 2: Behandeling

Deze fase duurt 12 weken en bevat 2 overlegmomenten  tussen kinderfysiotherapeut, psycholoog en andere betrokkenen.
Deze fase bestaat uit gesprekken die er op gericht zijn dat jij en je ouders goed met de klachten leren omgaan. Onderdelen hiervan zijn o.a. hoe ontspanningstechnieken toe te passen, hoe ga je om met problemen, bijhouden van een pijndagboek en hoe voorkom je dat je terugvalt.
Je ouders leren goed naar je te kijken en te reageren, zodat je niet weer klachten krijgt. Ook leren zij hoe ze jou kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

Fase 3: Eindevaluatie/Afronding. 

Op basis van tussentijdens evaluaties  wordt , na afstemming met de kinderfysiotherapeut, school, je ouders en jou, de behandeling afgerond.
We herhalen nog een keer de Kidsscreen en Checklist individuele spankracht.
Er komt een afsluitende brief, deze gaat naar de huisarts en naar jou en je ouders.


Cool 2B Fit

leefstijlverandering voor kinderen
Bekijk

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie voor volwassenen
Bekijk

Inlog

alleen voor leden
Bekijk