Brede Zorg Dichtbij 0-4 jaar

Wat kan ik verwachten van het behandeltraject BZD 0-4?

Wanneer je zorgen hebt over de ontwikkeling van jouw kind tussen 0 en 4 jaar, kan Brede Zorg Dichtbij (BZD) je verder helpen. Het team BZD bestaat uit zorgverleners bij jou in de buurt. Je kind wordt onderzocht bij jou thuis of dichtbij jouw huis door een kinderfysiotherapeut, een logopedist en/of gz-psycholoog. Samen met de jeugdarts bespreken zij de uitkomsten en bekijken welke zorg jouw kind nodig heeft. Deze zorg zal, indien mogelijk, ook dichtbij gegeven worden door dezelfde zorgverleners.


Het team BZD 0-4 bestaat uit:

 

Jeugdarts – coördinator BZD

 • Beheert de mail BZD@zorgsamen.com, de aanmelding van jouw kind komt bij de jeugdarts terecht
 • Verzamelt de gegevens van jouw kind, zoals ontwikkelingstesten van het consultatiebureau
 • Heeft een intake gesprek met ouders en kind

 

Kinderfysiotherapeut

 • Werkt aan het verbeteren van motorische vaardigheden
 • Werkt aan kracht en coördinatie, zodat jouw kind motorisch zelfstandiger wordt en beter kan meedoen met leeftijdgenootjes.


(pré) Logopedist

 • Werkt aan het de communicatieve vaardigheden van jouw kind
 • Onderzoekt de klankontwikkeling, het taalbegrip, de woordenschat en de zinsbouw
 • Maakt onderscheid tussen eventuele taalstoornis of taalachterstand en bekijkt of er eventueel andere oorzaken zijn (motorisch, verstandelijk, gehoor of sociaal-emotioneel).
 • Werkt aan het verbeteren van de communicatie op ontwikkelingsniveau, waardoor jouw kind zich beter leert uitdrukken en zichzelf kan redden. Alles in goede samenwerking en overleg met jou.
 • Onderzoekt of er problemen zijn met zuigen, drinken, kauwen, slikken. Waar nodig begeleidt de logopedist jouw kind bij het zelfstandig leren eten en drinken.


Gz-psycholoog

 • Werkt aan het begrip voor de problemen en de mogelijkheden van jouw kind
 • Helpt de directe omgeving af te stemmen op de behoeften van jouw kind, zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen
 • Werkt aan het verminderen of beter hanteerbaar maken van de klachten, waardoor de klachten het dagelijks leven minder beheersen
 • Doet zo nodig verder onderzoek om de mogelijkheden en de problemen goed in beeld te krijgen


Er zijn meerdere kinderfysiotherapeuten, logopedisten en psychologen die volgens dit traject werken. Je kunt dus als ouder zelf kiezen wie het onderzoek en de behandeling gaat doen.

Vermoed je (meerdere) ontwikkelingsproblemen bij je kind tussen 0 en 4 jaar, meldt je kind dan per mail aan op BZD@Zorgsamen.com. Binnen een week zal de jeugdarts contact met je opnemen.

Zorgpad BZD 0-4 is ontwikkeld door Vereniging ZorgSamen©. Er zijn met zorgverzekeraar Menzis en gemeente Lochem afspraken gemaakt met betrekking tot vergoeding van deze zorg.


Cool 2B Fit

leefstijlverandering voor kinderen
Bekijk

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie voor volwassenen
Bekijk

Inlog

alleen voor leden
Bekijk